#سیاست داخلی عربستان

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان شد

۱۳۹۶ خرداد ۳۱

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، محمد بن نایف برادرزاده خود را از ولیعهدی و معاونت رئیس شورای وزیران و وزارت کشور برکنار کرد و به جای او با صدور فرمانی محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران برگزید. محمد بن سلمان سمتش به عنوان وزیر دفاع عربستان سعودی را حفظ می‌کند

جزئیات