خاستگاه حکومت

خاستگاه حکومت انتصاب است یا انتخاب؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

چندی پیش دکتر حسن روحانی در ضیافت افطاری که با حضور اساتید و پزشکان برگزار شد، گفت: حکومت علی(ع) با خواست و اصرار مردم تشکیل شد و این در حالی بود که ایشان در برابر اصرار مردم به آنها فرمودند که حکومت عدل من برای شما سنگین است و باید به سراغ فرد دیگری بروید، اما در عین حال این را نیز گفتند که اگر شما مردم فرد دیگری را انتخاب کنید، من در اطاعت از او که شما مردم آن را برگزیدید، اولین نفر خواهم بود. بنابراین مبنای ولایت و حکومت از دیدگاه علی (ع) نیز انتخاب و نظر مردم بود

جزئیات