پارتنر یابی

آگهی‌های عجیب و غریب «پارتنریابی»!

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

آگهی‌هایی به این شکل و شمایل، آدم را یاد آگهی‌های ازدواج در سال‌های دور می‌اندازد؛ آگهی‌هایی که گر چه در حال حاضر به آن شکل قبلی مرسوم نیست اما شاید در قالب‌های دیگر به چشم بخورد. ممکن است حالا کمی عجیب به نظر برسد اما شاید در آینده، برخوردن به آگهی‌هایی از این دست چندان هم غریب نباشد؛ نیازی که وجود دارد و پاسخی که به آن داده می‌شود. تقاضا و عرضه.

جزئیات