#قانون کار در ایران

دلیل پایین بودن ساعت کار مفید ایرانیان چیست؟

۱۳۹۶ تیر ۱۳

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، ناکارآمدی نیروی کار در بخش‌های دولتی را بیش از بخش‌های خصوصی دانست و اعلام کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که در طول هفته به 11 ساعت نمی‌رسد

جزئیات