#راه اصلاح جامعه

اصلاح فرد مقدمه اصلاح جامعه

۱۳۹۶ اسفند ۲۱

مغازه دار‌ محل، هر روز، صبح زود ماشین سمندش را در پیاده رو پارک می کند و مردم را مجبور می نماید از گوشه خیابان رد شوند. سوپرمارکتی، نصف بیشتر اجناس مغازه اش را بیرون چیده و راه رفت و آمد را مسدود کرده است. کارمند اداره، وسط ساعت کاری یا صبحانه میل می کند، یا به ناهار و نماز می رود و یا هم زمان با مراجعه ارباب رجوع کانالهای تلگرام و اینستاگرامش را چک می کند.

جزئیات

خشونت متضاد و خونریزی‌های بی‌نهایت

۱۳۹۶ تیر ۱۸

آنانکه برای رسیدن به هدف، خشونت را ابزار قرار می دهند، بدنبال این هستند تا با ایجاد ترس و وحشت، سبب تضعیف و از هم پاشیدگی جبهه مقابل گردند؛ غافل از آنکه هراس افکنی در درازمدت کارساز نیست، چراکه باعث می‌شود طرف مقابل نیز برای دفاع از موجودیت خویش، رو به مقابله به مثل آورده و عکس‌العملی به مراتب خشن‌تر نشان دهد؛ به‌خصوص اگر از قدرت بیشتر و ابزارهای پیشرفته‌تری برخوردار باشد.

جزئیات