#اسلام شیعی

چرا امام علی(ع) کوفه را مرکز خلافت اسلامی قرار داد؟

۱۳۹۶ تیر ۲۰

یکی از پرسش های مهم در تاریخ اسلام، انتقال مرکز خلافت اسلامی از مدینه به عراق و شهر کوفه و علل و عوامل آن است. این جابجایی در اوایل خلافت حضرت علی(ع) و به طور خاص در جریان رخداد جمل روی داد.

جزئیات