#پیوند مردم ایران و عراق

چرا امام علی(ع) کوفه را مرکز خلافت اسلامی قرار داد؟

۱۳۹۶ تیر ۲۰

یکی از پرسش های مهم در تاریخ اسلام، انتقال مرکز خلافت اسلامی از مدینه به عراق و شهر کوفه و علل و عوامل آن است. این جابجایی در اوایل خلافت حضرت علی(ع) و به طور خاص در جریان رخداد جمل روی داد.

جزئیات