#ایت الله سید محمد شیرازی

دادگر باش تا فرزندانت در دادگری زندگی کنند

۱۳۹۸ خرداد ۱۲

واژه عدل تنها سه حرف بیشتر نیست، ولى مفهوم آن شيرين تر و گواراتر از هر چیزی است، انسان اين پديده گوارا و شيرين را چونان ميوه تازه به كام مى كشد، ولى هيچ چيز همچون عدل در پياده كردن دشوار نيست و ملازمه آن با همه ابعاد زندگى، كار را بسى دشوار مى كند.

جزئیات

بهترین صدقه، انفاق به خانوده است

۱۳۹۷ بهمن ۱۰

گرچه از نظر اسلام، نفقه و تأمين هزينه خانواده واجب است، ولى با اين حال براى آن پاداشى بزرگ و ثوابى بسيار در نظر گرفته شده است.

جزئیات

کیفیت پرداخت صدقه

۱۳۹۷ بهمن ۰۱

اسلام مرز هر چيزى را مشخص كرده است و از آوردن هيچ خُرد و كلانى غفلت نورزيده است، اين تنها از ويژگيهاى اسلام است و هيچ دين و آيينى را نمى توان يافت كه تا بدين حد، فراگير باشد.

جزئیات

احزاب و مقبولیت اجتماعی

۱۳۹۷ دی ۰۵

حزب یکی از ارکان اساسی نظام‌های مردمسالار است که در راستای خدمت‌رسانی به مردم بنا می‌شود اما در کشورهای جهان سوم به تدریج هدف اولیه خود را فراموش نموده و تأمین منافع و مصالح رهبران را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد. آیت‌الله سیدمحمدشیرازی در کتاب «شورا در اسلام» به تبیین نقش حزب در شکوفایی جامعه و موانع و مشکلات پیش روی آن پرداخته است که بخش‌هایی از آن را ادامه می‌خوانید:

جزئیات

اسانترین راه رسیدن به حکمرانی شایسته

۱۳۹۷ آذر ۲۴

آیت‌الله شیرازی همواره بر آموختن علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید داشته است. به عقیده ایشان کلید رسیدن به حکومتی ایده آل و مطلوب در گرو دو اصل است: یکی مطالعه و تحقیق در زمینه سیاست و حکمرانی و دیگری فرهنگ‌سازی. اما این مهم صورت نمی‌گیرد مگر اینکه افق دید خود را گسترده ساخته و درهای فکر و اندیشه خویش را به روی تجارب و دستاوردهای ملل مختلف بگشاییم.

جزئیات

جوامع پیشرفته؛ عدم انحراف و هدف‌گذاری بر اصالت

۱۳۹۷ آذر ۰۷

هر موجودی بر روی زمین، هدفی را دنبال می‌کند. حتی اجسام کوچک نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیستند. چه برسد به انسان که برترین پدیده هستی است. مادامی که هدف انسان در زندگی روشن باشد، به پوچی نخواهد رسید. اما آیا همه‌ی انسان‌ها به هدف خاص خود در زندگی، اهمیت می‌دهند؟

جزئیات

فضيلت و رذيلت

۱۳۹۷ فروردین ۰۹

هر پديده اى مقدارى محدود سود در خود دارد كه اگر از آن پاى فراتر نهيم بد فرجامى آن گريبان ما را خواهد گرفت. براى نمونه آن كه بايد يك گرده نان بخورد اگر دو گرده نان بخورد گرده دومى موجب تباهى معده او خواهد گشت و چه بسا همين گرده نان اضافى به زندگى او پايان دهد، و از آن سو اگر تنها نيمى از اين دوگرده نان را تناول كند در پيكرش سستى پديد خواهد آمد و چه بسا او را به بيمارى كشاند و....

جزئیات

ساختار فرهنگی و کاهش واردات فکری

۱۳۹۷ فروردین ۰۵

در جنگ و رویارویی بین ملت ها آن کشوری پیروز خواهد بود که در عرصه فرهنگ چیره گردد؛ اما رسیدن به این مهم مستلزم دو امر است: نخست شناخت معایب و کاستی های فرهنگ خود و بازسازی آن و دوم شناخت فرهنگ دشمنان. اما به عقیده آیت الله سید محمد شیرازی اکتفا نمودن به این دو کافی نیست، بلکه شایسته است تا مسلمانان آگاه به ترویج فرهنگ خود پرداخته و با کمک ابزارهای نوین ارتباطی، مخالفان و دشمنان را جذب اسلام کنند.

جزئیات

مدرنیته در نظر آیت الله شیرازی

۱۳۹۶ بهمن ۲۳

مدرنیته از نظر مفهوم و معنا دارای ابهام بسیاری است و این پیچیدگی و ابهام حتی در بینش و تفکر غربی‌ها که خود به وجود آورنده آن هستند به چشم می‌خورد. ازاین‌رو طبیعی است که کشورهای اسلامی در یافتن مفهوم و معنای آن با مشکلی دوچندان روبرو شوند و گروهی آن را به محدوده زمانی امروزی تفسیر کرده و گروهی دیگر معتقد باشند که این یک مفهوم فلسفی مرکب است که به درک ماهیت خلقت می پردازد.

جزئیات

امنیت ثمره حکومت عادلانه

۱۳۹۶ بهمن ۱۴

آنان که از حضور حاکمان و سیاستمداران کشورهای غربی در بین مردم شگفت زده‌ شده و با مشاهده کشورهای استبداد زده ی خود چنین رفتارهایی را از جانب رهبران حکومتهای دموکراتیک امری عجیب بر می‌شمارند؛ بدانند اولین کسی که نه در مقابل دوربین و برای جمع آوری آرای مردم، بلکه برای اجرایی کردن ارزش‌های انسانی در بین مردم حضور یافت امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ بود.

جزئیات

آینده و آسیبهای پیش رو

۱۳۹۶ آبان ۰۸

آینده هیچگاه به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و نمی توان از کیفیت سیر وقایع در سال های آتی کاملا مطمئن بود. اما این به معنای غفلت و وانهادن امور نیست، بلکه بر همه مردم به ویژه رهبران و اندیشمندان جامعه است که با بررسی، تفکر و برنامه ریزی، آمادگی خود را نسبت به وقوع حوادث و آسیب های پیش رو افزایش داده و با آثار و تبعات زیانبار آن مقابله کنند.

جزئیات

اعتدال در اندیشه آیت‌الله العظمی سیدمحمد شیرازی

۱۳۹۶ مهر ۲۸

مجدد شیرازی دوم برای نجات انسان از چالش ها و تنگناهایی که در آینده با آن روبرو است، به طرح یک دیدگاه اصیل اسلامی می پردازد و می کوشد با طرح این بینش که بر پایه مفاهیمی چون آزادی و اعتدال استوار است، افق های پیش روی بشر را برای او ترسیم کرده و راه و چارچوب حرکت را برای رسیدن به رشد و بالندگی به او نشان دهد.

جزئیات

1 2