#قطیف

اعدام 4 جوان شیعه در عربستان

۱۳۹۶ تیر ۲۱

وزارت کشور عربستان سعودی ساعتی پیش، از اعدام چهار شهروند این کشور خبر داد. این چهار تن که از شهروندان شیعه و فعالین منطقه قطیف در شرق عربستان بودند، به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی گردن زده شدند.

جزئیات