#توتال

برخی منتقدان نه برجام را خوانده‌اند نه ترکمانچای را

۱۳۹۶ تیر ۲۵

باوجود گذشت دو سال از توافق هسته ای، موسوم به «برجام» میان ایران و 6 قدرت جهانی، همچنان بحث ها بر سر کیفیت این توافق باقی مانده است. در این مدت، بارها موافقان و مخالفان برجام در مجامع تخصصی و دانشگاهی تا رسانه ها و مطبوعات، مستنداتشان را له و علیه آن ارائه کرده اند. با این همه، تفسیرها از متن توافق به قدری متفاوت بوده که این موضوع، به یک مجادله سیاسی به نظر بی پایان، میان جناح های سیاسی کشور تبدیل شده

جزئیات