#کودک همسری

نگاهی به موضوع کودک همسری در آمریکا

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۱

رییس جمهور می تواند با امضای یک دستورالعمل اجرایی، ازدواج کودکان را در سراسر آمریکا ممنوع کند؛ اما فعالان مدنی امیدی به انجام این کار ندارند

جزئیات

خاله‌بازی‌های واقعی

۱۳۹۶ تیر ۲۸

لباس چین دار سفیدی تنش کرده‌اند عروسکی در آغوش دارد، گفته‌اند قرار است عروس شود و او در همان حال و هوای کودکانه فکر می‌کند قرار است خاله بازی کنند. داماد هم پشت لبش سبز نشده و سعی می‌کند ادای مرد‌ها را در بیاورد. سعی می‌کند ژست مردانه اش را حفظ کند اما دلش برای بازی با بچه هایی که مشغول شیطنت هستند قنج می‌رود. چقدر زود کودکیشان دست خوش بازی‌های زندگی شد و حالا باید در قالب یک آدم بزرگ زندگی کنند و مسئولیت یک زندگی زناشویی گریبانگیرشان شده است.

جزئیات