#امنیت ملی

نقش میانه‌روی در ثبات و امنیت اجتماعی

۱۳۹۶ آبان ۲۱

امروزه امنیت از مفهوم کلیشه‌ای خود که حمایت انسان در مقابل تهدیدات جانی است خارج شده و مفاهیم جدیدتری به خود گرفته است؛ برای مثال امنیت اجتماعی یا ملی عناوینی است که در گذشته مطرح نبود اما اکنون در صدر اولویت های بشر قرار گرفته است. هدف از نگارش این مقاله بیان اهمیت و آثار و نتایج اعتدال است، اینکه میانه روی و بی طرفی چگونه می‌تواند به تقویت امنیت اجتماعی کمک کند؟ و چگونه می توان با همبستگی عمومی امنیت ملی را محقق ساخت؟

جزئیات

آینده برجام

۱۳۹۶ مرداد ۰۲

برای مخاطبان و جامعه مدنی ایرانی توجیه نشد که برجام، حل و فصل مسایل ایران و آمریکا نیست و حتی مقدمه‌ای بر گشایش مشکلات ایران و غرب و ایران و منطقه نیز نیست. نظام تحریم علیه ایران بسیار وسیع تر از نظام تحریم هسته‌ای است

جزئیات