#مسمومیت با الکل

تراژدی غم‌بار ممنوعه‌ها

۱۳۹۶ مرداد ۰۳

درحالی‌که چندين روز است توجه فعالان شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان و مسئولان کشوری معطوف به موضوع توزيع موادمخدر دولتی است، خبر ديگری هم در رسانه‌ها ديده مي‌شود که از مسموميت ١٢١ نفر در سيرجان بر اثر مصرف مشروبات الکلی خبر میدهد؛ حادثه‌ای که در آن تاکنون ٥ نفر فوت شدند، ٦٢ نفر تحت دياليز قرار گرفتند و حال دو نفر نیز وخيم گزارش شده است.

جزئیات