عصبانیت

ایرانیان عصبانی نیستند، جامعه عصبی است!

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

گزارش مؤسسه گالوپ مبنی بر اینکه «ایران در کنار مردم عراق و سودان جنوبی از عصبانی‌ترین مردم جهان هستند» بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت. دکتر نعمت الله فاضلی, انسان شناس, معتقد است مردم ایران عصبانی نیستند بلکه «جامعه عصبی» است و تعریف جالبی از «جامعه عصبی» و دلایل آن بدست می دهد.

جزئیات

یكی از عصبانی‌ترین ملل دنیا هستیم

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

عصبانيت ديگر موضوع‌فردی نيست،تبديل به یک مسئله‌اجتماعی شده؛حوادث روزنامه‌ها هم شاهدش

جزئیات