عوامیه

هیچ خبرنگاری حق ورود به این شهر را ندارد

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

در ماه مه، زمانی که دونالد ترامپ در کسوت رئیس‌جمهوری امریکا اولین مقصد سفر خارجی‌اش را عربستان انتخاب کرد، مقامات ریاض از فرصت استفاده کردند و با دعوت از بیش از 100 نفر از رهبران کشورهای اسلامی مدعی شدند، قصد دارند، اتحادی بی‌سابقه بین جهان اسلام برقرار سازند.

جزئیات