#میرزا اولنگ

هزاره ها، قربانیان بی صدای یک نسل کشی

۱۳۹۶ مرداد ۲۴

افغانستان در میان تمام کشورهای آسیایی یکی از بیشترین تنوع‌های قومی را دارد، بیش از 10 قوم مختلف با تفاوت های نژادی اثبات شده در این کشور بزرگ زندگی می کنند که فقر و نا برابری، جنگ های پی در پی، و آشوب سیاسی کیفیت زندگی همه آن ها را تحت تاثیر قرار داده است.

جزئیات

جدیدترین جنایت طالبان علیه شیعیان افغانستان

۱۳۹۶ مرداد ۱۸

طالبان با حمله به منطقه شیعه نشین میرزا اولنگ در ولایت سرپل افغانستان 60 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را کشت و کنترل منطقه را به دست گرفته است.

جزئیات