#ریا و دورویی

امام جواد(ع) در مصاف با دوروئیِ اخلاقی و دوگانگیِ رفتاری

۱۳۹۶ مرداد ۳۱

از غالب سخنان هر فردی می توان زمان او را شناسی نمود. غلبه در سخنان حضرت جوادالائمه(ع) در رابطه با موضوعات اجتماعی و چگونگی رفتار صحیح و عاقلانه ومودبانه می باشد. در این بین، موضوع مهم رفتار دوگانه که به ریاء و فریب و دوچهرگی معنا می شود، در کلمات امام جواد (ع) دارای برجستگی خاصی است.

جزئیات

ریا، آفت سلامت اجتماعی

۱۳۹۶ مرداد ۲۱

همه ما در برخورد با افراد بسیاری غزل معروف حافظ که می فرماید: «واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند،‌ چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند» یا ضرب المثل معروف «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش» را شنیده و به مفهوم آن نیز پی برده ایم. آدم‌هایی که به هر بهانه و دلیلی به چیزی که نیستند تظاهر می‌کنند و با ریاکاری و رفتارهای غیر واقعی در میان مردم و جامعه موقعیت، جایگاه، احترام و توجه کسب می‌نمایند.

جزئیات