تظاهر

ریا، آفت سلامت اجتماعی

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

همه ما در برخورد با افراد بسیاری غزل معروف حافظ که می فرماید: «واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند،‌ چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند» یا ضرب المثل معروف «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش» را شنیده و به مفهوم آن نیز پی برده ایم. آدم‌هایی که به هر بهانه و دلیلی به چیزی که نیستند تظاهر می‌کنند و با ریاکاری و رفتارهای غیر واقعی در میان مردم و جامعه موقعیت، جایگاه، احترام و توجه کسب می‌نمایند.

جزئیات