فرار مغزها

چرا مهاجران، کانادا را برای زندگی انتخاب می کنند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

کانادا در اتخاذ سیاست های موفق مهاجرتی از کشورهای دیگر چند گام جلوتر است

جزئیات

نخبگان ایرانی، کانادای سوگوار

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

در حادثه اخیر بیشتر توجهات معطوف به علل و عوامل سقوط هواپیما بود و کمتر کسی به چرایی حضور پرشمار ایرانیان تحصیل کرده در این هواپیما پرداخت

جزئیات

فرار مغزها؛ آسیب ها و چالش ها

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

از یک طرف رتبه‌های کنکور سراسری اعلام می‌شود و عکس‌ رتبه‌های برتر بر صفحه‌ اول روزنامه‌ها می‌درخشد و از طرفی دیگر چمدان‌هایی که پر می‌شوند تا صاحبان خود را به سوی سرزمینی با فرصت‌های بهتر و زندگی امن و آرام‌تر همراهی کنند. داستان مهاجرت نخبگان پایانی ندارد و روایت آدمها از تصمیم‌شان برای ترک ایران و زندگی در سرزمینی دیگر از جهات مختلفی به هم شبیه است.

جزئیات