#نسل کشی هزاره ها

هزاره ها، قربانیان بی صدای یک نسل کشی

۱۳۹۶ مرداد ۲۴

افغانستان در میان تمام کشورهای آسیایی یکی از بیشترین تنوع‌های قومی را دارد، بیش از 10 قوم مختلف با تفاوت های نژادی اثبات شده در این کشور بزرگ زندگی می کنند که فقر و نا برابری، جنگ های پی در پی، و آشوب سیاسی کیفیت زندگی همه آن ها را تحت تاثیر قرار داده است.

جزئیات