#شایسته سالاری در اسلام

اصلاحات امام علی (ع) در حکومت

۱۳۹۸ دی ۰۷

امام علی (ع) با به دست گرفتن زمام امور، اصلاحاتی اساسی را در عرصه‌های مختلف آغاز کرد، اصلاحاتی که با مقابلۀ گروههای قدرت‌طلب روبه رو شد و حکومتِ چهار سال و نه ماهۀ آن حضرت، درگیرِ سه جنگِ بزرگ گردید.

جزئیات

سیاست شایسته

۱۳۹۷ آذر ۰۳

ملاحظه شایستگی‌ها در انتخاب افراد و واگذارى کارها از مهم‌ترین مسائل در اداره امور است؛ یعنى کسى که قرار است مسئولیت کارى را عهده‌دار شود و در مسندى قرار گیرد، باید شایستگى‌هاى لازم را براى آن مسئولیت دارا باشد

جزئیات

فریاد اعتراض جوانان را بشنویم

۱۳۹۶ دی ۱۹

در رویارویی با مشکلات، برای فهم درست آن ها و تلاش برای یافتن راه حل مناسب، نباید گران سری نمود، بلکه لازم است از سر فروتنی به ریشۀ اصلی آن ها توجّه کرد و علّت مشکلات را یافت. ارجاع صدای اعتراض مردم به دسیسه چینی دشمنان، انکار واقعیت است. به گواه جامعه‌شناسان، مردم عروسک‌های منفعلی برای خیمه‌شب‌بازی این و آن نیستند. ممکن است افراد با قرار گرفتن در میان جمع‌ تا حدودی اراده خود را از دست بدهند اما آنها قدرتِ شنیدن، تحلیل‌کردن، انتخاب‌کردن و رفتار مستقل را دارند. بنابراین تمامی شعارها، بیانی صادقانه از فکر و اندیشه و آرمان این افراد جان بر لب رسیده است.

جزئیات

اهمیت شایسته سالاری در نظام اسلامی

۱۳۹۶ مرداد ۲۶

شايستگی مجموعه ويژگی ها، توانايی ها و مهارت های فردی و متغيرهای شخصيتی فرد است كه موجب می شود افراد در موقعيت های گوناگون، عملكردی اثربخش تر و كاراتر در جهت تحقق اهداف فرد، سازمان و جامعه از خود بروز دهند. در اصطلاح عام، شايستگی و شايسته سالاری، بيشتر در انتخاب و انتصاب مديران عالی و ميانی سازمان ها به كار می رود.

جزئیات