#امام جواد علیه السلام

امام جواد(ع) در مصاف با دوروئیِ اخلاقی و دوگانگیِ رفتاری

۱۳۹۶ مرداد ۳۱

از غالب سخنان هر فردی می توان زمان او را شناسی نمود. غلبه در سخنان حضرت جوادالائمه(ع) در رابطه با موضوعات اجتماعی و چگونگی رفتار صحیح و عاقلانه ومودبانه می باشد. در این بین، موضوع مهم رفتار دوگانه که به ریاء و فریب و دوچهرگی معنا می شود، در کلمات امام جواد (ع) دارای برجستگی خاصی است.

جزئیات