ازدواج سفید

شناسنامه سفید و ازدواج سیاه

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

ازدواج سفید! واژه‌ای که عده‌ای آن را منحوس می‌دانند و زندگی به این شیوه را بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی قلمداد می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را راهی برای شناخت بیش‌تر قبل از ازدواج می‌دانند.

جزئیات