#تجرد گزینی

نگاهی به رسانه های جهان

۱۳۹۸ مرداد ۲۲

نگاهی به پروژه نئوم در عربستان و موانع پیش روی آن، بحث های اخیر در عراق پیرامون سخنان سفیر آن کشور در امریکا بر سر عادی سازی روابط با اسراییل و افزایش میل به تجردگزینی در ژاپن از موضوعاتی است که رسانه های جهان به آن پرداخته اند:

جزئیات

شناسنامه سفید و ازدواج سیاه

۱۳۹۶ شهریور ۰۸

ازدواج سفید! واژه‌ای که عده‌ای آن را منحوس می‌دانند و زندگی به این شیوه را بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی قلمداد می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را راهی برای شناخت بیش‌تر قبل از ازدواج می‌دانند.

جزئیات