هدف و وسیله

آیا برای هدف مقدس، می توان از هر وسیله ای استفاده کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

نقل شده است که چهل سال پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) در خانه کعبه سنگى یافتند که در آن نوشته بود: «هر که نیکى کارد هر آینه خرمى بدرود و هر که بدى کارد هر آینه پشیمانى بدرود. کارهاى زشت انجام مى‌دهید و پاداش نیک مى‌خواهید؟ آرى، هرگز از بوته خار، انگور نچینند.»

جزئیات