ایران و فلسطین

نگاهی به روابط متقابل فلسطین و ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

همیشه بر سر اینکه در فلسطین اشغالی چه می گذرد و افکار عمومی در فلسطین به ما به عنوان جمهوری اسلامی چگونه نگاه می کنند در فضای مجازی و غیر آن سخنان و شایعات بسیاری وجود داشته است. تصویر ما از جامعه فلسطین تصویری کاریکاتور گونه و ناهمگون است.

جزئیات