حمایت اسراییل از استقلال کردستان

نقشی که اسراییل در رفراندوم استقلال کردستان عراق بازی می کند

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

ساکنان مناطق تحت کنترل کردها در شمال عراق روز ۲۵ سپتامبر فرصت خواهند یافت تا با شرکت در یک همه‌پرسی در مورد آینده این منطقه خودمختار در شمال عراق تصمیم بگیرند.

جزئیات