#کم رنگ شدن نقش مساجد

محرم و عزاداری؛ بایدها و نبایدها

۱۳۹۶ مهر ۰۳

روزنامه جمهوری اسلامی پیرامون آفات و آسیب های عزدارای با حجت الاسلام سروش محلاتی به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

جزئیات