#نقویان

مهم ترین پیام عاشورا انسانیت و آزادگی است

۱۳۹۶ مهر ۰۴

امام حسین(ع) در کلامی ماندگار فرمودند: «اِنَّ النّاسَ عَبیدُ الدُّنْیا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلى اَلْسِنَتِهِمْ؛ مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنهاست» امام حسین(ع) این جمله را در شرایطی که مردم آن زمان با او بدعهدی کردند، از او دعوتی کردند و سر قول و قرارشان نماندند و باعث شدند حادثه کربلا اتفاق بیفتد؛ بیان کردند و اشاره می کنند که مردم برده دنیا شدند، اگر دین می گویند و نمازی می خوانند تا زمانی است که سود و منافع و دنیای آنها تامین است، هر جا که دینداری خواست با دنیای مردم در جنگ باشد، مردم دین را رها می کنند و دنیا را می چسبند.

جزئیات