#امت واحده

نجات امت اسلامی

۱۳۹۶ مهر ۱۱

یکی از مسائلی که تفکر هر آزاد اندیشی را به خود واداشته حقوق 1500000000 مسلمان است که با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم می کنند. چگونه این حقوق را استیفا کنیم و امکان یک زندگی با عزت و کرامت را برای آنان فراهم نماییم. به عقیده آیت الله سید محمد شیرازی گرچه موفقیت در این امر امکانپذیر می باشد، اما مشروط به تحقق پاره ای شرایط است.

جزئیات