#دین مناسکی

جهل مقدس، معلول الگو قرار دادن اسلام تاریخی است

۱۳۹۶ اسفند ۰۳

«جهل مقدس»؛ این عنوانی که از دلِ تاریخ می‌آید، امروز هم گریبان بشر را گرفته است، هنوز طرد می‌کند و خون می‌ریزد و خشم روی خشم و درد روی درد می‌گذارد. عبدالله ناصری اعتقاد دارد که الگو قرار دادن اسلام تاریخی موجب بروز جهل مقدس است؛ به گفته وی در نبرد جهل مقدس و مقتضیات دینداری عصر مدرن، حتماً یا دومی پیروز خواهد شد یا تغییر آیین در جامعه پدیده‌ی فراگیری می‌شود.

جزئیات

کارکرد قیام امام حسین برای جامعه اسلامی

۱۳۹۶ مهر ۱۲

در جامعه ای که دین کالاست، حاکمیت بیشتر بر روی نمادهای دینی تمرکز می‌کند و معیاری برای ارزیابی معنویت درونی ندارد. در این جامعه با دین یک داد و ستدی صورت می‌گیرد. شهروندان با تن دادن به شعائر دینی به نوعی از حاکمیت وجاهت و مشروعیت می خرند و سعی در حفظ جان و مال خود می کنند

جزئیات