شاخصه های حکومت اموی

در الهیات اموی مردم فدای خلیفه می‌ شوند

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

در الهیات اموی چیزی به نام عدل نداریم. حاکم اسلامی هر کاری بکند، عین عدل است. ملاک و مقیاس عدل خلیفه است، نه دین. این در حالی است که در نگاه معتزله و شیعه حتی ملاک دین عدل است. به این معنا که دین چون عادلانه است، حق است. اما در نظام اموی هرچه که خلیفه بکند عین عدل است

جزئیات