#ظریفیان

در الهیات اموی مردم فدای خلیفه می‌ شوند

۱۳۹۶ مهر ۱۲

در الهیات اموی چیزی به نام عدل نداریم. حاکم اسلامی هر کاری بکند، عین عدل است. ملاک و مقیاس عدل خلیفه است، نه دین. این در حالی است که در نگاه معتزله و شیعه حتی ملاک دین عدل است. به این معنا که دین چون عادلانه است، حق است. اما در نظام اموی هرچه که خلیفه بکند عین عدل است

جزئیات