انور سادات

آیا سادات «خوب» بود یا «بد»؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

محمد انور السادات سیاست‌مدار، نظامی مصری بود. وی اولین حاکم یک کشور عرب بود که پیمان سازش را با دولت اسرائیل امضاء نمود. هرچند این پیمان در افکار عمومی غرب و اسراییل یک موفقیت جدی برای اسراییل محسوب می‌شد اما افکار عمومی اغلب اعراب مسلمان مخالف این قرارداد بود. در نوشتار پیش رو به کارنامه او می پردازیم.

جزئیات