#دنیا طلبی

دنيای ستوده، دنیای نفرین شده

۱۳۹۷ آذر ۱۲

اميرالمؤمنين على(عليه السلام) دنيا را در سخنى فشرده چنين بيان مى فرمايد: «الدنيا تغرّ و تضرّ و تَمُرّ; دنيا مى فريبد و زيان مى رسانَد و مى گذرد».

جزئیات

شیفتگان قدرت وتشنگان خدمت

۱۳۹۶ مهر ۲۴

درباره قرآن مجید و بلندی و عظمت این کتاب الهی زیاد گفته و شنیده ایم. در کنار همه عظمت ها و شگفتی های این اعجوبه هستی نکته جالب توجه این است که هرروز که آدمی آنرا نه فقط تلاوت که مطالعه و مورد دقت قرار میدهد، گوئی برای او تازه است و می تواند برداشتی جدید از آن داشته باشد.

جزئیات