#کنترل احساسات

مدیریت خشم

۱۳۹۶ اسفند ۰۶

بردباري در هنگام عصبانيت از لذت‌بخش‌ترين لحظاتي است كه امامان معصوم(ع) از آن به عنوان روشني چشم نام مي‌برند. اگر مروري به صفحات حوادث در رسانه‌ها داشته‌باشيم اكثر حوادث ناگوار ريشه در عدم توانايي مجرمين در كنترل خشم و غضب خود دارد

جزئیات

لطفا ترمز دستی را بکشید

۱۳۹۶ آبان ۰۲

ترمز دستی را بکشیم. ایستادن و تماشا کردن در برابر قانون ابتدایی ترین وظیفه ماست و قرار نیست هر خواسته احساسی را با شکستن و سوزاندن تسکین بدهیم

جزئیات