خانه های شناور

پیشروی «دبی» با جزایر شناور

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

«دبی» با درس گرفتن از «رکود مسکن پسابحران ۲۰۰۸»، سبک تازه‌ای از ساخت‌وساز را تجربه می‌کند که ویژگی متمایز آن، دستیابی به یک توانایی برای «توسعه افقی جزیره تجاری امارات» است.

جزئیات