#سهل و سمحه

پيام‌آور اخلاق

۱۳۹۶ آذر ۱۴

درباره جايگاه و منش پيامبر در تاريخ اسلام سخن‌های بسيار رفته است. بدون ترديد امروز همه مسلمانان خود را متعهد و مومن به تداوم ميراث و سنت و كتاب پيامبر مي‌دانند با اين وجود نبايد از اهميت شخصيت پيامبر به عنوان يك منادی رحمت و اخلاق در جامعه عربستان غافل شد. فيض حضوری كه با ميلاد ايشان آغاز شد.

جزئیات

لزوم توجه به قاعده لاحرج در وضع قوانین و استنباط احکام

۱۳۹۶ آبان ۱۳

هر کس از راه انصاف در آیین اسلام پژوهش کند، به روشنی درمی یابد که آموزه‌ها و قوانین اسلامی به آسان‌گیری بر مردم و تسهیل وظایف آنان گرایش عظیم دارد و فقط در مواضعی به سخت‌گیری نزدیک می‌شود که ایمان و اخلاق جامعه در معرض تباهی قرار گیرد و مصلحت عمومی به خطر افتد و نرمی و ملایمت نیز چاره‌سازی نکند؛ وگرنه روح غالب در آموزش‌ها و دستورهای اسلامی به تساهل و تخفیف و جلب قلوب معطوف است.

جزئیات