سعد حریری

علل استعفای سعد حریری و سناريوهای پيش رو

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

سعد الدين رفيق حريری، نخست‌وزير لبنان روز گذشته در خلال سفر خود به رياض بيانيه‌ای را قرائت و طی آن استعفای خود از مسووليت نخست‌وزيری لبنان را اعلام كرد. اين استعفا در شرايطی صورت مي‌گيرد كه منطقه غرب آسيا به ويژه سوريه و عراق شاهد تحولات مهمی به نفع ایران و حزب الله است و از سوی ديگر فشارهای امريكا، عربستان و اسراییل عليه حزب الله و ايران رو به فزونی است. در رابطه با استعفای نخست‌وزير لبنان نكات زير قابل ذكر است:

جزئیات