#زیارت اربعین

اربعین، شگفتی تاریخ بشریت

۱۳۹۷ آبان ۰۱

در دورانی که جهان اکنده از مرگ عاطفه انسانی است ما شاهد بزرگترین شگفتی تاریخ در مهربانی و محبت هستیم...

جزئیات

آخرين صحابی و نخستين زائر حسينی

۱۳۹۶ آبان ۱۹

يکی از راههای عميق و در عين حال ساده و آسان براي شناخت اسلام ‏و آثار سازنده آن، مطالعه زندگی اصحاب خاص پيامبر(ص) و امامان‏ معصوم (ع) است؛ آنها که تا آخر عمر در خط پيامبر وامامان بودند و از جانب آن بزرگواران مورد تاييد قرار گرفتند.

جزئیات

شعار اربعین: با حسین متحد می شویم و به پیشرفت می رسیم

۱۳۹۶ آبان ۱۶

در روزهایی قرار داریم که مهمترین اجتماع مذهبی و انسانی جهان در حال وقوع است. برای پیشبرد منافع شییعیان از این روزها چگونه بهتر استفاده کنیم؟

جزئیات