زلزله

مروری برمهمترین اخبار هفته در ایران و جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

درحالی ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامی خود را برداشت که با ارسال نامه ای به سران عربستان و بحرین، کوشید رابطه خود را با کشورهای حاشیه خلیج فارس بهبود ببخشد.

جزئیات

زمین لرزه ای که 150 میلیون نفر آن را حس کردند

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

زمین لرزۀ شدیدی که با قدرت 7.3 در مقیاس ریشتر یکشنبه شب غرب ایران و بخشی از عراق را لرزاند صدمات و خسارات فروانی در این مناطق بر جای گذاشته است.

جزئیات