کرمانشاه

زمین لرزه ای که 150 میلیون نفر آن را حس کردند

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

زمین لرزۀ شدیدی که با قدرت 7.3 در مقیاس ریشتر یکشنبه شب غرب ایران و بخشی از عراق را لرزاند صدمات و خسارات فروانی در این مناطق بر جای گذاشته است.

جزئیات