دین فروشی

استحکام ایمان در مبارزه با دین فروشی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

در نگاه اسلام و سایر ادیان الهی آنچه به یک ملت شوکت و قدرت واقعی می بخشد دین و اعتقاد است نه عوامل مادی همچون ثروت و پست و مقام. تمام تلاش پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) نیز این است که به مردم بیاموزند اگر پایه‌های دینی یک جامعه مستحکم باشد آن جامعه به سعادت و خوشبختی خواهد رسید، بنابراین نباید دین را با هیچ چیز مورد معامله قرار داد.

جزئیات