روحانیت سیاسی

روند رو به رشد بی‌اعتمادی اعراب به احزاب و رهبران مذهبی

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

جامعه‌ی عرب، به طور فزاینده، به فردی شدن ایمان روی آورده است

جزئیات

چرا حکومت ها استقلال حوزه های علمیه را بر نمی تابند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

انتقادات به بودجه‌ اختصاصی دولت به حوزه‌های علمیه و به ویژه مراکز تبلیغی دینی این روزها در جامعه چالش‌برانگیز شده است. اما آیا این دریافتی‌ها استقلال حوزه را با تهدید مواجه می‌کند؟ و آیا استقلال حوزه جای نگرانی دارد؟

جزئیات

اسلام بدون روحانیان

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

امروزه این پرسش مورد مداقه قرار می گیرد که مردم غیر روحانی با روحانیان چه نسبتی برقرار می کنند؟ کارکردهای روحانیان در طول تاریخ، چه تحولاتی را پشت سرنهاده است؟ اقبال و یا ادبار جامعه نسبت به روحانیان به چه میزانی بوده است؟ آیا از روحانی گریزی به روحانی ستیزی پیش خواهیم رفت؟ آینده رابطه جامعه با روحانیان چگونه خواهد بود؟

جزئیات