#شناخت عربستان

چرا عربستان به قهقرا رفت؟

۱۳۹۶ آذر ۰۷

در روزهای اخیر شاهد سخنانی از محمد بن سلمان بودیم که انقلاب اسلامی ایران را عامل اتخاذ سیاست محافظه کارانه عربستان معرفی کرد. اما حقیقت چیست؟ چه کسی در چند دهه گذشته عربستان و جهان اسلام را به قهقرا کشاند؟

جزئیات