افلاطون

درآمدی بر مناظره پروتاگوراس[1]: آیا آموزش فضیلت ممکن است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

پروتاگوراس به شاگردانش، مدیریت و تدبیر امور شخصی می‌آموخت. سقراط پرسید: آیا واقعاً این مطلب، موضوعی آموختنی است و آن را باید آموخت؟ پروتاگوراس با طرح بحثی طولانی درباره‌ی آفرینش جهان، به وی پاسخ می‌دهد.

جزئیات