#دیه

بررسی آراء مخالفان تنصیف دیه زنان

۱۳۹۶ آذر ۱۶

یكى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع دیه، نابرابرى دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است. قرآن كریم در یك آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساكت است:

جزئیات