سیاست امریکا

استراتژی افراطی گری و تروریسم

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

جان بولتون[1] استراتژی ایالات متحده را برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم تدوین کرده است. ظاهراً، این بار برخلاف استراتژی دوران باراک اوباما در سال 2011، «اسلام شیعی» به عنوان «دشمن هدف» در این استراتژی قرار گرفته است.

جزئیات

استراتژی افراطی گری و تروریسم

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

جان بولتون[1] استراتژی ایالات متحده را برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم تدوین کرده است. ظاهراً، این بار برخلاف استراتژی دوران باراک اوباما در سال 2011، «اسلام شیعی» به عنوان «دشمن هدف» در این استراتژی قرار گرفته است.

جزئیات

نگاهی بر نظام حاکم جهانی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

به نظر می‌آید که باكس امريكانا (صلح آمریکایی که در چند دهه اخیر بر جهان حاکم بوده) تنها بر تداوم دستگاه‌های حمایت و حفاظت از زندگی بشری استوار است که این نظر توسط بسیاری از کارشناسان و محللان سیاسی تأیید شده است.

جزئیات