#برنامه موشکی ایران

فرانسه و موضوع موشکی ایران

۱۳۹۶ دی ۰۳

سیاست خارجی فرانسه از زمانی که ژنرال دوگل در آغاز جمهوری پنجم نظامنامه عمومی آن را پایه‌ریزی کرد، کم‌وبیش با ثبات بوده است. این مهم تا زمان روی کار آمدن نیکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۷ ادامه داشت و از آن پس تا مقطع کنونی که امانوئل مکرون قدرت را به دست گرفته، روسای جمهور این کشور در تلاش بوده‌اند سیاست خارجی فرانسه را در مسیر جدیدی و با هدف تاثيرگذاری بر معادلات جهانی به مثابه یک قدرت بزرگ قرار دهند. ورود مكرون به ضرورت مذاكرات موشكی با ايران هم در همين راستا قابل ارزيابی است.

جزئیات