#رابطه ایران و سودان

سودان؛ از هزینه ایران تا سود ترکیه

۱۳۹۶ دی ۰۸

تا یک سال و نیم پیش ایران رابطه با سودان را کم و بیش استراتژیک می‌دانست. اما سودان در سال ۲۰۱۶ در چرخشی آشکار به سوی عربستان و آمریکا این رابطه را قطع کرد. در سه روز گذشته اردوغان در سفری تاریخی در سودان بود و در همین سفر چیزهایی را به دست آورد که برای ایران کمتر قابل دسترسی بود. خطوط زیر نگاهی است به دو رویکرد متفاوت ایران و ترکیه در مناسبات خارجی‌ و این که چرا هزینه‌های ایران در منطقه و در آفریقا جواب نمی‌دهد.

جزئیات